Pierwsza pomoc – kurs

Dbanie o zdrowie

W Polsce każdego roku umiera parę tysięcy osób wyłącznie dlatego, że świadkowie zdarzenia nie umieją udzielić pierwszej pomocy zanim przybędzie karetka pogotowia . Odpowiedzią na takie niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia.

W jakiej formie odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć za pomocą e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednak nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalistyczny sprzęt do prowadzenia treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – elementy szkolenia

Zagadnienia omawiane w czasie kursu, są zależne od wspólnych uzgodnień organizatorów z odbiorcami szkoleń. Z pewnością, muszą się w nim pojawić następujące elementy: bezpieczeństwo własne, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak udrożnić drogi oddechowe, tamować krwotoki oraz jakie działania powziąć, w przypadku zasłabnięć czy porażenia prądem.