Filologia, ekonomia, budownictwo – na co stawiają przyszli studenci?

Nauczanie

Wybór najlepszego kierunku studiów to decyzja, przed którą rok w rok staje tysiące maturzystów. Nieraz wybór ten determinuje rozwój przyszłej drogi zawodowej. We wrześniu rozpoczęły się kolejne tury rejestracji na studia. Sprawdziliśmy zatem, jakie kierunki przyciągają najwięcej kandydatów.

Wydziały popularne wśród abiturientów

Pośród 10 najbardziej popularnych kierunków studiów po raz kolejny na podium pojawia się informatyka. Maturzyści zainteresowani komputerami często decydują się też na studia pochodne, które posiadają bardzo duży potencjał przyszłościowy. Są to rzecz jasna automatyka i robotyka, które nie są wszak kierunkami innowacyjnymi, jednakże dopiero wraz z rozwojem technologicznym przestały być traktowane, jako studia dla marzycieli. W przypadku studiów licencjackich, maturzyści wybierają najczęściej psychologię oraz zarządzanie. Na kolejnych pozycjach uplasowały się prawo, kierunki ekonomiczne (np. rachunkowość i finanse), budownictwo czy rozmaite filologie (głównie angielska).

Najwięcej chętnych na miejsce znajdziemy na kierunkach z obszaru orientalistyki (japonistyka i sinologia), jak również matematyki. Ciężko dostać się także na studia związane z kreowaniem wizerunku, sztuką filmową czy grafiką komputerową. Warto zaznaczyć, że wysoka liczba kandydatów na dany kierunek studiów zależy nie tylko od jego popularności. Liczni maturzyści składają przecież dokumenty o przyjęcie nawet na parę kierunków równolegle.

Jak podjąć słuszną decyzję o kierunku studiów?

Stojąc przed wyborem kierunku studiów warto wziąć pod uwagę zainteresowania, ale także potencjalny popyt na rynku pracy. Warto jednak pamiętać, iż wybrany kierunek nie musi determinować przyszłej kariery zawodowej. Absolwenci studiów pierwszego i drugiego stopnia mogą dowolnie uzupełniać zdobyte umiejętności na studiach podyplomowych. Są one prowadzone na praktycznie wszystkich uniwersytetach i akademiach i z reguły nie ma wymogu ukończenia studiów kierunkowych, żeby się na nie zapisać. Wystarczy mieć tytuł inżyniera, magistra lub licencjata.

Młody człowieku, zapamiętaj! Okres studiów to czas, kiedy można także dodatkowo zdobywać nowe kwalifikacje np. poprzez pracę w stowarzyszeniach uczelnianych czy wolontariatach. Warto zagospodarować te lata jak najlepiej.