Zdobądź nowe kwalifikacje – szkolenia ABI

Nauczanie Ochrona i bezpieczeństwo

Administrator bezpieczeństwa informacji sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Jakie kwalifikacje trzeba posiadać, żeby pełnić taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne szkolenia ABI?

Szkolenia ABI – wymagania wobec kandydatów

Dane osobowe muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy możliwości użycia poufnych informacji jest o wiele więcej. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którego rolę może pełnić wyłącznie osoba fizyczna. Potencjalny administrator bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Ponadto kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów powołanie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – jak zdobyć specjalistyczne uprawnienia

Administrator bezpieczeństwa informacji kontroluje stosowanie norm dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną listę danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu. W czasie szkolenia słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak zbiór danych osobowych, administrator bezpieczeństwa informacji (ABI), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się przygotowywać wniosek zgłoszenia powołania ABI, a także dowiadują się jak zabezpieczać dane. Każdy słuchacz kursu dostaje imienny certyfikat ABI potwierdzający posiadane kwalifikacje, a także dostęp do skryptów edukacyjnych i wzorów dokumentacji.