Kancelaria doradztwa podatkowego w Krakowie

Prawo Usługi

Krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała zajmuje się pomocą i obsługą prawną przedsiębiorstw w dziedzinie przepisów podatkowych i Prawa pracy. Z oferty Kancelarii mogą skorzystać zarówno jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, jak i wszystkie inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej, takie jak działalności prowadzone w ramach spółki.

Podatki – porada prawna

W zakresie tych usług krakowska Kancelaria Szczepańska Chwała świadczy m.in.:
– doradztwo w sferze obsługi spółek, a także ich zakładania,
– reprezentację przedsiębiorstw przed sądami wszystkich instancji,
– prowadzenie spraw windykacyjnych,
– doradztwo i pomoc prawną w tworzeniu i opiniowaniu umów,
– pisemne lub ustne konsultacje w zakresie prawa podatkowego,
– wsparcie w sytuacji zapowiedzianej kontroli Urzędu Skarbowego.

Prawo pracy – konsultacje prawne Kraków

Kancelaria Szczepańska Chwała z Krakowa specjalizuje się także w Prawie pracy. Oferuje pomoc i doradztwo w obszarze:
– systemu wynagradzania pracowników,
– przygotowania i rozwiązywania umów,
– obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy po stronie pracodawcy i pracowników,
– czasu pracy, w tym także urlopów pracowniczych,
– spraw dotyczących naruszenia praw pracowniczych,
– przepisów dotyczących BHP,
– sporów o roszczenia ze stosunku pracy,
– przedawnienia roszczeń.