Krakowska Kancelaria – negocjacje i mediacje w sporach

Prawo

Kancelaria Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. oferuje usługi związane z obsługą procesową i pozaprocesową zarówno podmiotów prawa handlowego, jak i osób fizycznych. W skład zespołu Kancelarii wchodzą aplikanci radcowscy oraz radcowie prawni, którzy specjalizują się przede wszystkim w prawie cywilnym, prawie pracy, jak również w prawie rodzinnym.

Kancelaria radców prawnych w Krakowie – jakie sprawy prowadzi

Na co dzień ogromną część naszej pracy stanowi przeprowadzanie sporów sądowych związanych z prawem cywilnym, w tym dochodzeniem odszkodowań, sprawami rodzinnymi oraz prawem pracy. Obsługa prawna w tym obszarze polega na bieżącym kontakcie z Klientem, udziale w negocjacjach i mediacjach, reprezentacji przed sądami, a także opracowaniu pism procesowych i pozaprocesowych. Występując w imieniu Klientów podejmujemy wszelkie działania w celu zakończenia sprawy w sposób pozasądowy, co przede wszystkim wpływa na szybkość załatwienia sprawy oraz zminimalizowanie kosztów związanych z obsługą prawną.

Kancelaria radców prawnych – doradztwo i obsługa prawna przedsiębiorstw

Zakres pracy Kancelarii skupia się też na obsłudze prawnej firm, obejmującej bieżące doradztwo i recenzowanie z prawnego punktu widzenia działań podejmowanych przez Klientów. Charakter obsługi prawnej jest przede wszystkim kompleksowy. Służymy doradztwem naszym klientom w każdej sferze ich działalności, co obejmuje takie dziedziny jak prawo handlowe, administracyjne, pracy czy podatkowe. Pragniemy, żeby nasi Klienci czuli się pewnie zlecając nam obsługę prawną swojej spółki, w związku z tym skupiamy się na zapobieganiu i aktywnym reagowaniu, co pozwala niwelować wszystkie negatywne konsekwencje prawne.