Pomoc frankowiczom – jakie działania może podjąć kancelaria prawna?

Prawo Usługi z zakresu finansów

Kancelaria Czarniak Baszczyn z Krakowa jest wyspecjalizowana w sporach z bankami i innymi instytucjami z sektora finansowego, które oferują polisolokaty lub kredyty we frankachszwajcarskich. Zakres usług radcy prawnego Tomasza Baszczyna oraz adwokata Pawła Czarniaka jest szeroki – obejmuje występowanie w imieniu klientów w sprawach umów kredytowych obowiązujących, jak również wypowiedzianych i spłaconych. Oprócz tego są to także postępowania o unieważnienie umów, zwrot gotówki lub zmniejszenia salda zadłużenia.

Pomoc frankowiczom – jaką wybrać kancelarię?

Należy postawić przede wszystkim na kancelarię, która prowadziła już sprawy posiadaczy kredytów we frankach szwajcarskich. Kancelaria Czarniak Baszczyn ma doświadczenie w pomocy frankowiczom oraz prowadziła spory z bankami, m.in. z Getin Noble Bank, Bank Millennium, Raiffeisen Bank Polska oraz mBank. Kancelaria ta posiada ponad 4 lata praktyki w pomocy prawnej frankowiczom.
Co jest najważniejsze podczas wyboru kancelarii prawnej specjalizującej się w kredytach frankowych? Ważne, żeby pierwszym krokiem – przed podjęciem jakichkolwiek dalszych działań – była skrupulatna analiza umowy kredytowej. Oprócz umowy przestudiowania wymagają również inne dokumenty – regulamin i aneksy. Na każdym etapie takiego postępowania kancelaria winna służyć merytoryczną wiedzą i wsparciem, jak również pomocą w sporządzaniu różnego rodzaju dokumentów: pozwu, zawezwania do próby ugodowej, reklamacji i innych.

Kredyty frankowe – pozew przeciwko bankowi

Właściwie przeprowadzone postępowanie sądowe może w rezultacie doprowadzić do odfrankowienia lub unieważnienia kredytu we frankach. Każda osoba, która posiada kredyt we frankach i chce go np. przewalutować, powinna skorzystać z profesjonalnej pomocy w sporządzeniu pozwu przeciwko bankowi o kredyt we frankach. Kancelaria Czarniak Baszczyn występuje do sądu o uznanie za niewiążące klauzul umownych przewidujących dowolne przeliczanie kredytu we frankach, dochodzi zwrotu nadpłaconych rat, a nawet – w szczególnych przypadkach – doprowadza do unieważnienia umowy kredytowej.