Separacje i rozwody – o roli kancelarii prawnej

Prawo

Jednym z najistotniejszych obszarów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najpopularniejsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o alimenty oraz rozwód, jednakże mamy duże doświadczenie też w prowadzeniu spraw dotyczących ojcostwa i macierzyństwa, uregulowania kontaktów czy władzy rodzicielskiej.

Rozwody, separacje, alimenty – sprawy dotyczące prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowy obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od prawnika nie tylko biegłości w aktach prawnych, ale przede wszystkim właściwej postawy w stosunku do Klienta, który powierza nam swoje najbardziej osobiste sprawy. Podczas prowadzenia spraw rodzinnych jesteśmy nastawieni na stały kontakt z Klientami i prowadzenie ich przez poszczególne etapy sprawy w najmniej bolesny dla nich sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań Klientów przede wszystkim w zakresie ich zaangażowania w całą sprawę.

Prawo rodzinne – sposób działania kancelarii prawnej

Przystąpienie do prowadzenia spraw rodzinnych rozpoczynamy od pierwszego kontaktu z Klientem w formie osobistego spotkania lub rozmowy telefonicznej albo na Skype’ie. Wówczas staramy się zebrać maksymalną ilość informacji związanych ze sprawą oraz poznać osobę, w imieniu której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Kolejne fazy naszej pracy to przygotowanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem lub innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W trakcie prowadzenia danej sprawy zawsze dążymy do znalezienia możliwości na jej ugodowe zakończenie. Podejście to wywodzi się z faktu, iż większość konfliktów ma swoje źródło w silnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą neutralną, nie jest nimi obarczony i rozpatruje sprawę tylko z punktu widzenia prawa.