Kontenery na odpady – dla firm usługowych i budowlanych

Robienie zakupów Usługi branży budowlanej

Jeśli szukasz kontenerów na śmieci, koniecznie wejdź na http://tinyurl.com/yxtl9kzg

Nie wszystkie odpady mogą być wyrzucane do pojemników na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i remontów, a także odpadów przemysłowych. Muszą one zostać odwiezione do wyznaczonego miejsca zbiórki selektywnej, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z przepisami o odpadach. W rozlicznych sytuacjach mogą jednakże wyniknąć problemy powiązane z gromadzeniem oraz przewozem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Zwykłe i specjalistyczne kontenery na odpady

Najprostsze kontenery otwarte są dostosowane do składowania i przewozu starych mebli, gruzu, opakowań i pokrewnych odpadów. Poza tym dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze zdają egzamin przy wywozie nieczystości półpłynnych i płynnych (między innymi tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Szczelne łączenia są także niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci drobne, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku usprawnia zamontowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najmniej problematyczne do przewożenia są rzecz jasna kontenery rolkowe, zaopatrzone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery na śmieci – dla przedsiębiorstw budowlanych i ekip sprzątających

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są rozmaite podmioty. Wśród nich można wymienić m.in. przedsiębiorstwa budowlane, ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem mieszkań, jak również wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na zakup kontenerów na śmieci decydują się podmioty oferujące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one klientom, a po zapełnieniu przewożą do punktu legalnego ich przechowywania bądź recyklingu.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]