Czy warto korzystać z systemu mass collect w firmie?

Usługi z zakresu finansów

Tutaj otrzymasz szczegółowe wiadomości o mass collect.

Mass collect to usługa, która umożliwia błyskawiczną weryfikację przelewów na konto. Przybliżamy w skrócie, jak funkcjonuje mass collect i w jaki sposób upraszcza organizację małym oraz dużym przedsiębiorstwom.

Mass collect – gdzie sprawdzi się taka usługa?

Funkcja usługi mass collect jest zasadniczo niezwykle prosta. Polega na przydzieleniu każdemu kontrahentowi unikalnego numeru rachunku, który staje się jednocześnie jego identyfikatorem. Takie podejście zdaje egzamin wszędzie tam, gdzie każdego miesiąca obsługiwana jest znaczna grupa kontrahentów, a więc np. na uczelniach wyższych, w firmach oferujących usługi telekomunikacyjne czy wszystkich działalnościach, gdzie używany jest system abonencki (m.in. w klubach fitness). Należności przesyłane w systemie mass collect trafiają na wskazany firmowy rachunek bankowy, jednakże uprzednie przypisanie klientom niepowtarzalnych numerów rachunków pozwala na ich efektywniejszą identyfikację, niezależnie o tego, jaką metodę wybrali oni do dokonania przelewu (przelew pocztowy, standardowy przelew albo przelew z karty). Zastosowanie mass collect przekłada się także na szybsze księgowanie należności aniżeli podczas księgowania manualnego, a zarazem na eliminację ewentualnych błędów nierzadko mających miejsce w czasie tej czynności.

Dlaczego opłaca się korzystać z usługi mass collect?

Chociaż mass collect nie jest aktualnie proponowane we wszystkich bankach (mają ją między innymi PM Bank i ING Bank Śląski) warto przeanalizować możliwość jego wdrożenia w przedsiębiorstwie, również takim, które miesięcznie wystawia około setki dokumentów księgowych. Wdrożenie mass collect przynosi wszak pewne korzyści, jak np. oszczędność czasu pracowników zajmujących się księgowością, możliwość powiązania z platformą finansowo–księgową (a co za tym idzie monitorowanie na bieżąco przychodzących należności) czy integracja z aplikacjami Finance Automation. Taką autorską aplikacją przeznaczoną do automatycznej obsługi należności jest Flobo. Umożliwia ona nie tylko integrację z usługą mass collect banku, ale posiada również opcję wysyłania przypomnień o zbliżających się płatnościach oraz windykacji, co po jakimś czasie skutkuje wzrostem terminowości u kontrahentów otrzymujących faktury.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]