Metoda memoriałowa a metoda kasowa

Usługi z zakresu finansów

Szukasz informacji o metodzie kasowej? Dobrze trafiłeś!

Osoby z własną działalnością gospodarczą zwykle rozliczają się z fiskusem przy użyciu metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za realizację usług bądź sprzedaż towaru. Niestety w takim przypadku urząd skarbowy nie nie rozpatruje czy na konto płatnika VAT wpłynęła zapłata od kontrahenta. W metodzie kasowej rozliczenie podatku od towaru i usług następuje nie wcześniej niż po wpływie płatności od kontrahenta.

Metoda kasowa – rozwiązanie dla małych przedsiębiorców?

Nieterminowość w przelewach należności to nie rzadkość. Przedsiębiorcy często spotykają się z sytuacją, gdy muszą kilkukrotnie dopominać się od kontrahenta zapłaty za wykonane usługi czy też sprzedane towary. Gdy takie przypadki zdarzają się coraz częściej, nawet dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może utracić płynność finansową, nie wnieść przysługujących podatków na czas i ostatecznie dostać od urzędu skarbowego bardzo bolesną grzywnę. Szczęśliwie tzw. mali przedsiębiorcy, czyli przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się łącznie z podatkiem w kwocie dwóch milionów euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej odraczając tym samym termin rozliczenia podatku do czasu otrzymania wpłaty od kontrahenta. Mając na uwadze wymieniony wcześniej limit z metody kasowej może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, lecz muszą oni mieć świadomość, że korzystanie z tej metody rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Tym samym gdy sami mają problemy z dochowaniem terminów opłat, nie wolno im odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. Deklarację o zamiarze przejścia na metodę kasową dostarcza się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Wymagane jest także przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym i odpowiednie umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach dopisku “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową wymaga ciągłego pilnowania otrzymywanych opłat

Metoda kasowa rozliczenia podatku Od towarów i usług jest często odradzana mniejszym przedsiębiorcom przez obsługujące je biura rachunkowe. Z reguły powodem tego jest problem z regularnym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa wymaga wszak permanentnego ich pilnowania, by nie przegapić terminu uiszczenia podatku. W przypadku przedsiębiorstw, które wysyłają każdego miesiąca do kilkunastu faktur nie powinno być z tym problemu. Ale już przy kilkudziesięciu dokumentach pilnowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet ponad godzinę dziennie. Dla takich firm zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i zmniejszenie prawdopodobieństwa omyłek przy księgowaniu, jest korzystanie z aplikacji służącejdo automatycznej obsługi należności, jaką jest między innymi Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]