Podstawowe informacje o restrukturyzacji przedsiębiorstw

Usługi z zakresu finansów

Jeśli spółka znalazła się w poważny kryzys, wierzytelności wobec kontrahentów rosną z miesiąca na miesiąc, a decyzja o ogłoszeniu upadłości zdaje się być najodpowiedniejszym rozwiązaniem, być może nadszedł czas na sprawdzenie innej opcji: restrukturyzacji.

Restrukturyzacja – zatrzymaj rosnące zadłużenie

Restrukturyzację można określić jako przekształcenie przedsiębiorstwa mającą na celu niedopuszczenie do jego upadłości i w rezultacie podniesienie jego wartości. Od stycznia 2016 r. postępowania restrukturyzacyjne reguluje Prawo restrukturyzacyjne ustawa z 2015 r.. Nowe przepisy są zdecydowanie w wyższym stopniu ukierunkowane na przedsiębiorców i proponują im mnóstwo instrumentów do doprowadzenia do układu z wierzycielami. Same postępowania toczą się krócej aniżeli w latach poprzednich i nie wymagają tylu formalności. Restrukturyzacja przynosi wiele korzyści: powstrzymać wykonanie niekorzystnych ugód, pomagają zatrzymać egzekucje komornicze, zahamować nakręcającą się spiralę zadłużenia, a przede wszystkim ocalić firmę przed upadłością.

4 rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych

Przytoczony powyżej akt prawny definiuje cztery sposoby prowadzenia postępowania restrukturyzacyjnego. Jest to:
– przyspieszone postępowanie układowe, które daje dłużnikowi sposobność zawarcia układu po sporządzeniu i zaakceptowaniu rejestru zobowiązań w uproszczonej procedurze. Toczy się ono w sądzie, aczkolwiek w domyśle ma prowadzić do możliwie najszybszego zawarcia układu pomiędzy wierzycielami oraz dłużnikiem. Ten rodzaj restrukturyzacji toczy się na ogół nie dłużej niż 6 miesięcy.
– postępowanie układowe, na które decydują się na ogół właściciele firm obawiający się niewypłacalności. W tym bardzo skrupulatnym postępowaniu sędzia może zabezpieczyć dobytek dłużnika przez wskazanie tymczasowego nadzorcy sądowego. Okres prowadzenia tego typu postępowania jest w szeregu przypadków dłuższy aniżeli 12 miesięcy, ponieważ w sprawach dotyczących zobowiązań spornych, to sąd rozsądza o ostatecznej wysokości wierzytelności.
– postępowanie o zatwierdzenie układu, które nie toczy się przed sądem. W tym postępowaniu to dłużnik przy udziale nadzorcy układu, którego notabene sam wskazuje, samodzielnie prowadzi rozmowy z wierzycielami i gromadzi ich pisemne głosy. Zadaniem sędziego jest tu wyłącznie zatwierdzenie układu kierując się decyzją wierzycieli.
– postępowanie sanacyjne, które niezależnie od działań mających na celu zawarcie układu z wierzycielami, pozwala dłużnikowi na przeprowadzenie działań sanacyjnych, a w tym samym czasie gwarantuje najpełniejszą ochronę przed windykacją. Niemniej jednak łączy się to z utratą zarządu nad przedsiębiorstwem.

Należy podkreślić, iż funkcjonują ograniczenia, które określają to, który typ restrukturyzacji może zostać przeprowadzony w danym przypadku. Dla przykładu, postępowanie o zatwierdzenie układu oraz przyspieszone postępowanie układowe można zastosować tylko wówczas, gdy suma wierzytelności spornych nie przewyższa 15% całkowitych zobowiązań, w innym przypadku niezbędne jest przystąpienie do prowadzenia postępowania sanacyjnego lub układowego. Czynności restrukturyzacyjne są skomplikowane, toteż jeżeli postanawiasz o ich przeprowadzeniu, ale nie jesteś pewien, jaki model będzie najlepszy dla Twojego przedsiębiorstwa, koniecznie skorzystaj ze wsparcia doradcy restrukturyzacyjnego.