Skuteczna i tania windykacja należności? To możliwe!

Usługi z zakresu finansów

Szczegółowe informacje na temat automatycznej windykacji. Przekonaj się!

Może być wiele przeróżnych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, lecz też podmioty z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do obsługi należności z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia niespłaconych należności poprzez windykację. Choć termin ten wielu osobom źle się kojarzy, tak naprawdę oznacza to proces w ramach którego prowadzi się wobec dłużnika szereg działań zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Czynności te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, czyli cykliczne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o wniesienie opłaty. Gdy ta metoda windykacji nie przyniesie efektu, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc generuje taką samą liczbę paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakaś część opłat nie będzie uiszczona w ustalonym czasie bezsprzecznie się zwiększa. W organizacji całego procesu związanego z księgowaniem wpłat pomoże polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która ma też opcję prowadzenia automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – proces przypominania o obowiązku opłacenia faktury

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto rozliczeniowe wpłynął przelew od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku we wskazanym terminie, inicjuje ona proces upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę. Właściciel firmy wykorzystujący Flobo może skonfigurować indywidualne harmonogramy czynności podejmowanych względem nie płacących klientów, wyznaczając między innymi interwały między wiadomościami upominającymi. Notyfikacja o zbliżającym się terminie płatności za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego wygaśnięciem do tych klientów, którzy w ciągu minionego kwartału dwukrotnie spóźnili się z wykonaniem przelewu oraz tych którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli notyfikacje nie przyniosą efektów, dalszymi stadiami automatycznej windykacji prowadzonymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później przekazanie zawiadomienia o zadłużeniu do BIG. Wreszcie, pod warunkiem, że wspomniane wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Wykorzystanie aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na monitorowanie przychodzących przelewów, a po pewnym okresie przynosi też ogromną poprawę terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]