Twoi klienci biznesowi spóźniają się z opłatami? Wypróbuj generator not księgowych

Usługi z zakresu finansów

Szukasz generatora not księgowych 40 euro? Wejdź na https://tinyurl.com/y6u2eeb9.

Osoby prowadzące firmę prędzej lub później zazwyczaj napotykają kontrahentów, którzy nie opłacają przesłanych im faktur w określonym terminie. Jeszcze dekadę temu stanowiło to spory problem dla biznesmenów. Na szczęście od 2013 roku w razie wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania spóźnionym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku również na 70 i 100 euro.

Kiedy można wystawić kontrahentowi notę księgową na 40 – bądź więcej – euro?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych mówią, że wierzyciel jest uprawniony do żądania od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy zadłużeniu powyżej tej kwoty, ale nie przekraczającym 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku może z kolei wystawić notę na kwotę 70 euro, a gdy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę w wysokości 100 euro. Co najważniejsze, notę księgową można wysłać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, w dodatku bez konieczności uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak rozważyć czy wystawienie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zepsuje pielęgnowanych często przez lata dobrych relacji biznesowych. Wszak zwłoka w przelaniu opłaty za fakturę może być kwestią zwyczajnego niedopatrzenia czy krótkotrwałych problemów z wypłacalnością dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Z tego też powodu, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów działań upominawczych.

Generator not księgowych na 40 euro znajdziesz online

W chwili, gdy przedsiębiorca pierwszy raz podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zadawać sobie pytanie, jak przepisowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł we wspomnianym w poprzednim akapicie dokumencie – kwotę rekompensaty w PLN ustala się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upłynął termin opłaty za faktury.

Zainteresowanym rekomendujemy skorzystanie z bezpłatnego generatora not księgowych udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiego narzędzia do obsługi należności, które wyposażone jest też w wszechstronny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]