Badania operatorów – dlaczego są tak ważne?

Usługi

Zamów badania operatorów Bielsko Biała

Do pracy w wielu zawodach wymagane są właściwe uwarunkowania psychofizyczne. By dowiedzieć się, czy kandydat je posiada, przeprowadza się specjalistyczne testy. By je wykonać, musimy udać się do przychodni psychologicznej, a na ich charakter w największej mierze rzutuje rodzaj zawodu, w jakim zamierza działać badany. Inne testy przeprowadzane są wobec sędziów, inne zaś dla operatorów wózków widłowych czy maszyn. Jak nietrudno stwierdzić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze zatem powiedzieć kilka zdań o tym, jak one wygląda, jakie przepisy regulują ich specyfikę oraz jakie zdolności okazują się w ich czasie testowane.

Badania operatorów – co warto wiedzieć?

Częstotliwość oraz specyfikę badań operatorów wózków widłowych oraz innych maszyn stosowanych w fabrykach określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów muszą być wykonywane co 3 lub 4 lata, z wyjątkiem osób po pięćdziesiątym roku życia – ci są zobowiązani do przechodzenia badań co dwa lata. Warto jednak nie zapominać, że przebieg testów może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je specjalista uzna, że niezbędne są inne badania albo niektóre elementy okażą się w tym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co być gotowym?

Początkowym etapem badań operatorów jest badanie charakterologiczne, przybierające zwykle postać papierowego testu oraz test sprawdzający inteligencję. Potem przeprowadzane są badania na refleks, opierające się zwykle na wciśnięciu właściwego przycisku po zaświeceniu się diody oraz przetestowaniu tego, czy badany jest w stanie wystarczająco prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy możliwości postrzegania odległości oraz wzorku – te ostatnie najczęściej wykonywane są w ciemni oraz z zastosowaniem stereometru.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]