Badania wysokościowe niezbędne nie tylko dla budowlańców

Dbanie o zdrowie Usługi

Skieruj się w to miejsce jeśli potrzebujesz zlecić badania wysokościowe Bielsko Biała.

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej trzy metry nad ziemią czy podłogą. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale też pracowników wykonujących roboty remontowo–budowlane, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych branż. Jak przebiegają tego rodzaju badania?

Zakres badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo iż zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi być wykonywana z zastosowaniem właściwych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy takiej nie mogą wykonywać osoby mające zawroty głowy, narzekające na zaburzenia równowagi czy wykazujące kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi więc kompleksowa diagnostyka z zakresu laryngologii (co ma związek z błędnikiem i równowagą), neurologii i okulistyki. Badania wykonuje się poddając badanego prostym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W trakcie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, stanowiące zaś poważne przeciwwskazanie do pracy na wysokościach, poddanie się im jest więc szczególnie istotne. Nie należy martwić się, że konieczne będzie poświęcenie na te badania wiele czasu, ponieważ jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe należy przeprowadzić przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, lecz nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Mając na uwadze, iż w trakcie wykonywania pracy mogą pojawić się kłopoty zdrowotne, a także, że tak stanowi prawo, badaniom tego typu należy poddawać się co dwa-trzy lata. Osoby, które przekroczyły pięćdziesiąt lat, są zobowiązani natomiast poddawać się im każdego roku.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]