Kto przeprowadzana psychologiczne badania operatorów?

Usługi

Zamów badania operatorów Bielsko Biała na http://www.testybielsko.pl.

Badania psychologiczne dużej grupie z nas kojarzą się z długą i bardzo wnikliwą rozmową prowadzoną przez psychologa, który zamierza zgłębić nasze relacje z matką. Okazuje się jednak, że takie badania znajdują też zastosowanie chociażby podczas określania zdolności do zatrudnienia osób, które chcą wykonywać zawód operatora dźwigu lub innego typu maszyny budowlanej.

Badania operatorów: na czym polegają?

Badania psychologiczne operatorów maszyn budowlanych nie odbiegają znacznie od tych, jakie muszą przejść zawodowi kierowcy. W związku z tym obejmują dokładny wywiad zbierany przez psychologa, testy osobowościowe i temperamentalne, testy aparaturowe i testy inteligencji. Z całą pewnością testów nie powinno się obawiać. Do ich wypełnienia należy podejść w sposób otwarty. Liczy się dokładność oraz szczerość udzielanych odpowiedzi. Jakkolwiek testy aparaturowe zdają się mieć szczególne znaczenie w przypadku osób planujących zostać operatorem maszyn budowlanych. Dzięki nim ocenić można szybkość reakcji kandydata. Określając ją sprawdzamy, czy poddana badaniom osoba będzie umiała w odpowiednio szybki sposób odpowiadać na nieoczekiwanie występujące w pracy sytuacje. Testy aparaturowe oceniają też zdolność do widzenia steroskopowego, oceny prędkości obiektów pozostających w ruchu oraz koncentracji uwagi. Wszystko to ma w wypadku operatorów obsługujących maszyny budowlane bardzo duże znaczenie.

Badania operatorów: kto zajmuje się ich przeprowadzaniem?

Badania psychologiczne operatorów maszyn może wykonać tylko psycholog, który zdobył uprawnienia psychologa transportu, do czego niezbędne jest odbycie studiów podyplomowych. Należy wiedzieć, że badanie psychotechniczne musi być cyklicznie powtarzane. Należy tego pilnować, inaczej można stracić prawo do obsługi maszyn. Dbający o przestrzeganie przepisów pracodawca powinien odsunąć od pracy pracownika, który nie ma aktualnych badań psychotechnicznych.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]