Ochrona osób i mienia

Usługi

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o Kraków PFRON, znajdziesz na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest bardzo dużo. Zalicza się do nich wybranie usług agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji na ogół decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest także osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: z jakiego powodu warto postawić na usługi agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przydarzyć właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale także w urzędzie. Rzecz jasna pracę potencjalnym włamywaczom można istotnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie te zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom dostanie się do środka budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale także zatrudnionym w nich pracownikom oraz klientom, można zagwarantować, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której pracują osoby niepełnosprawne, może natomiast ubiegać się o status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które zdecydują się na nadzór swoich obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg w płaceniu składek na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]