Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi

Usługi prywatnych detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na ich wynajęcie nie tylko w wypadku kłopotów rodzinnych. Ich usługi okazują się pomocne także dla pracodawców – umożliwiają np. zweryfikowanie czy pracownik korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie nie jest w stanie pracować albo czy informacje zawarte przez niego w podaniu o pracę są prawdziwe. Warto zatem dowiedzieć się nieco na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – praca tylko z licencją

Nie każdy może wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie działać w tym zawodzie, trzeba dysponować odpowiednią licencją wydawaną po zdaniu państwowego egzaminu. Miejmy jednak na uwadze, że osoby przystępujące do testu muszą też spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, co najmniej średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta miejskiego lub powiatowego Policji. Warunkiem jest również niekaralność, a w przypadku byłych funkcjonariuszy służb mundurowych – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co ważne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

Kiedy zwrócić się o pomoc detektywów?

Większość zadań, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu kwestii rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zwrócić się między innymi jeśli podejrzewamy, iż nasz towarzysz życia jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio się nim opiekuje. Prywatny detektyw pomoże nam także określić rzeczywistą wysokość dochodów byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne w przypadku spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.